Protištekacie obojky

Štekanie psa, aj keď je to prirodzený prejav, môže za určitých okolností spôsobovať vážne problémy najmä vo vzťahu k susedom či spolubývajúcim. Za účelom potlačenia neželeného hlasitého prejavu psa sú tu protištekacie obojky, tzv. protištekáče, ktoré na základe podnetu vyvolaného štekaním automaticky emitujú spravidla najprv zvukový signál a následne elektrický impulz, čím prispievajú k potlačeniu štekania. Protištekacie obojky sa odporúčajú používať len v nevyhnutnej miere a v obmedzenom čase.