Prečo používať elektronický výcvikový obojok? Komu je určený?

Elektronický výcvikový obojok sa čoraz častejšie stáva obľúbenou a predovšetkým efektívnou pomôckou pri základnom aj športovom výcviku psov. V dôsledku pokročilého technologického vývoja obojky oproti minulosti získali vyspelé technické parametre, zároveň sú vyhotovené s prihliadnutím na bezpečnosť pri používaní, najmä aby sa predišlo ich nesprávnemu použitiu a prípadnému ublíženiu psovi. Preto dnes po obojkoch siahajú často nielen bežní užívatelia, ale aj profesionálni cvičitelia.

Obojky Vám pomôžu k rýchlemu a efektívnemu výcviku psa, či už potrebujete cvičiť mladého psa od približne 6 mesiacov veku, alebo upevniť výcvik u staršieho jedinca. Pomocou elektronického obojku môže majiteľ psa naučiť aj náročnejším povelom, prípadne ho odnaučiť od nežiaduceho správania, či návykov ako je vyskakovanie, prenasledovanie zvierat či neuposlúchanie privolania.

Čo používaním elektronického obojku získate?

- kontrolu nad psom aj pri väčšej vzdialenosti bez potreby mať psa na vodítku
upevnenie vnímania a realizovania povelov,
- efektívne a rýchle zvládnutie výcviku prostredníctvom podpory ústnych povelov použitím funkcií obojku,
- možnosť privolávať psa z väčšej vzdialenosti pri voľnom výbehu,
- efektívny nástroj na riešenie nežiaducej situácie, ak napr. pes uteká, naháňa zver, útočí na ľudí či iných psov, požiera odpadky apod.,
- ochrana samotného psa pred nežiaducimi situáciami (napr. pes zastrelený v extraviláne potom, čo utiekol pri prenasledovaní zveri),
- metóda pozitívnej motivácie pri výcviku (používaná najmä profesionálmi - veľmi slabé impulzy, resp. vibračná funkcia ako ekvivalent potľapkania, pochvaly),
- bezpečný nástroj - obojky disponujú bezpečnostnými obmedzeniami pri prípad nesprávneho použitia.

Nie je to nebezpečné?

Napriek možným obavám z negatívneho vplyvu obojku na psa, je potrebné uviesť, že zariadenia od renomovaných výrobcov v našej ponuke sú dnes vysoko spoľahlivé, moderné a bezpečné. V našej ponuke nájdete overené produkty od popredných svetových výrobcov ako Dogtra™, PetSafe™, SportDOG™, ktorí sú členmi združenia výrobcov elektronických zariadení pre zvieratá ECMA a ich produkty dodržiavajú vysoké bezpečnostné štandardy.

Elektronický impulz, ktorý je jednou z dominantných funkcií týchto zariadení, je pre zdravého psíka nepríjemný, rozhodne však nie je škodlivý. Treba poznamenať, že tak ako akýkoľvek iný predmet súvisiaci s výcvikom psov, aj obojok je možné zneužiť. Preto sa obojok odporúča do rúk skúsenému trénerovi, resp. majiteľovi, ktorý svojmu psíkovi dostatočne rozumie.

Čo v prípade psíka, ktorý trpí chorobou?

Obojky sa uplatňujú aj v prípadoch, kedy máte psíka so zdravotným problémom obmedzujúcim jeho aktivitu, napr. v prípade hluchého psíka je vibračný obojok vhodným riešením na upútanie pozornosti, či privolanie psíka na väčšiu vzdialenosť. Používanie obojkov s elektronickým impulzom sa neodporúča pri psíkoch trpiacich na ochorenie srdca.

Ako obojok funguje?

Súprava elektronického obojku je tvorená dvoma časťami - vysielač v ruke trénera a prijímač-obojok na krku psa. Súprava spravidla kombinuje dve funkcie - zvukový signál (alebo vibráciu) a elektronický impulz. Podstatou použitia obojku pri výcviku je využívanie zvuku alebo vibrácie spoločne s povelom a v prípade nedisciplinovanej reakcie psa následná korekcia pomocou elektronického impulzu. Samotný elektronický impulz je značne nepríjemný, nie je však pre psa nebezpečný. Týmto sa docieli upevnenie reakcie na povel a spravidla po krátkom čase už nie je používanie elektronického impulzu vôbec potrebné. Správne použitie obojku tak vedie k vyššej disciplinovanosti psa a pozitívnemu upevneniu jeho vzťahu k majiteľovi. Výsledkom je kľudný a poslušný pes a spokojný majiteľ.

Aké sú kritériá výberu správneho obojku?
- váha a temperament psa
- dosah zariadenia, miesto použitia (bežné použitie, poľovnícky výcvik, apod.)
- nároky na odolnosť obojku (vodotesnosť, ponoriteľnosť obojkov)
- funkcie korekcie (zvuk, elektrický impulz, vibrácie, sprej)

Kedy obojok nepoužiť?

- obojok sa neodporúča na riešenie agresívnych prejavov psa, tento stav by používanie pomôcky pravdepodobne neriešilo a za určitých okolností mohlo aj zhoršiť (v takomto prípade odporúčame vyhľadať skúseného trénera)

- nie je vhodné používať elektronické obojky pri psíkoch, ktorí trpia vážnymi chorobami (napr. srdcové ochorenia)