Elektronické (elektrické, rádiové) oplotenie

Systém elektronického oplotenia (označuje sa tiež ako elektrický plot alebo rádiové oplotenie) zabezpečuje aby Váš pes neprekročil Vami stanovené hranice voľného pohybu.

Elektronický plot je autonómny systém pre reguláciu pohybu psa v rámci vymedzeného priestoru a to aj v prípade absencie riadneho oplotenia. Systém elektronického plotu dokáže obsiahnuť až niekoľko stoviek metrov obvodu výbehu alebo vymedziť v rámci pozemku zóny, do ktorých si neželáte prístup psa (napr. bazén, pieskovisko alebo kvetinový záhon). V rámci jedného oplotenia sa následne samozrejme môže pohybovať ľubovoľný počet psov.

Systém elektronického oplotenia je zložený z dvoch základných častí - generátora signálu spolu s izolovaným drôtom tvoriacim obvod vymedzeného priestoru a obojku, ktorý pes nosí na krku. Systém funguje na báze vysielania signálov z drôtu na hranici vymedzenej zóny a reakcie obojku v prípade vstupu do tejto zóny. Každý systém má dve zóny - výstražnú, po vstupe do ktorej obojok vydáva zvukovú výstrahu a korekčnú, po vstupe do ktorej obojok vydáva elektronický impulz. Po krátkom tréningu sa pes naučí rešpektovať výstražnú zónu ako hranicu pre svoj pohyb. Systém je zároveň bezpečný pre psa a samozrejme aj pre ľudí. Obojky sú konštruované tak, aby v prípade zlyhania systému, napr. v prípade že pes sa "zasekne" v korekčnej zóne po niekoľkých sekundách prestali vydávať elektronický impulz. Samotný drôt tvoriaci hranicu priestoru je izolovaný a nevedie žiaden nebezpečný prúd, takže nie je problém sa ho dotknúť (napr. deti). Niektoré modely oplotenia disponujú špeciálnymi funkciami a parametrami, ako napríklad plná vodotesnosť, ak máte na pozemku jazierko alebo podobnú psom obľubovanú vodnú plochu, alebo systém bez nutnosti ťahania drôtu, ktorý vytvorí rovnomernú kruhovú zónu, tzv. rádiové bezdrôtové oplotenie.